Fitness het oefenpunt

Het Oefenpunt is een kleinschalig fitnesscentrum en geeft een antwoord op de groeiende vraag naar medisch verantwoorde sportbeoefening en -begeleiding.

De lesgever heeft ervaring met alle facetten van fysieke fitheid, van krachttraining met vrije gewichten tot soepelheid en flexibiliteit door stretching en aangepaste grondoefeningen. Er wordt gelet op een goede houding en een juiste uitvoering van de oefeningen.

Het Oefenpunt in de Hoogstraat te Zottegem is de “place to be” voor iedereen die fit wil worden of blijven onder deskundige begeleiding.

Groepslessen op

Maa: 20u15 – 21u15
Din: 14u00 – 15u00 (50-plus)
Woe: 09u00 – 10u00 | 10u00 – 11u00 (50-plus) | 19u15 – 20u15 | 20u15 – 21u15
Don: 14u00 – 15u00 (50-plus)

 
Adres: Hoogstraat 82, 9620 Zottegem

Overige behandelingen in het oefenpunt

Roken veroorzaakt een lichamelijke én psychische verslaving. De psychische verslaving wordt veroorzaakt door gewoonte- en ideeënvorming.In het rookstopprogramma wordt het rookgedrag besproken, enerzijds om het roken bewust te gaan beleven; anderzijds om na te gaan hoe het stoppen best wordt aangepakt. Voor de fysische verslaving kan desgewenst gebruik gemaakt worden van medicatie en/of nicotinevervanging.

Samen met de roker wordt een plan opgemaakt om te stoppen, en een stopdag afgesproken. Indien de roker vraagt om het stopgedrag te laten ondersteunen door hypnose, wordt nagegaan of dit in zijn of haar individueel geval van nut kan zijn.

Vanaf 1/1/2017 geldt een derdebetalersregeling. De patiënt betaalt enkel de eigen persoonlijke bijdrage. Er wordt gefactureerd per kwartier. Een sessie duurt gemiddeld 3 kwartier.

Individuele begeleiding per kwartier
Met verhoogde tegemoetkomingPersoonlijke bijdrage: 1 euro
Tussenkomst mutualiteit: 14 euro
Zonder verhoogde tegemoetkomingPersoonlijke bijdrage: 7,5 euro
Tussenkomst mutualiteit: 7,5 euro

Christine Huysman

Erkend psychologe, tabakologe en hypnotherapeute

Hypnotherapie, in combinatie met cognitieve gedragstherapie is effectief bij tal van problemen. Acute en/of chronische pijn, fobieën, paniekaanvallen, stress, burn-out, depressie, dwangstoornissen, slaapproblemen, …

De medische toepassing van hypnose heeft niets gemeen met de op TV en internet opgevoerde show-hypnose.

Na de inductie (die eenvoudigweg door een relaxatie oefening kan ingeleid worden) treedt er een verminderde controle op van het bewuste en heb je een betere toegang tot het eigen onbewuste. Het is precies in dit OB dat zich irrationele ideeën en beweegredenen voor het probleemgedrag bevinden.
Er wordt ook gewerkt met posthypnotische suggesties, d.w.z. suggesties die ook nog na de hypnotische sessie hun uitwerking hebben.

Een hypnose kan dus nooit op zichzelf staan, is geen eenmalige hocus pokus, maar dient onderdeel uit te maken van een ruimere begeleiding waarin je ook aangeleerd wordt om zelf in hypnose te gaan en op die manier de in de sessie aangebrachte suggesties nog te versterken. Elke hypnose is uiteindelijk een zelfhypnose en staat of valt met de eigen motivatie!

Christine Huysman

Erkend psychologe, tabakologe en hypnotherapeute

Prijs per uur: 60 euro


Ik ben Kathy De Vos. Als klinisch psycholoog en contextueel psychotherapeut bied ik individuele psychotherapie aan voor jongvolwassenen en volwassenen. U kan zich aanmelden omwille van: persoonlijke ontwikkeling, laag zelfbeeld, onzekerheid, perfectionisme, piekeren, stress, faalangst, innerlijke conflicten, boosheid, verwerking van verlies (relatiebreuk, echtscheiding, overlijden, …), levensvragen, moeilijkheden met sociaal contact, burn-out, depressie.

Ik bied ook gezinstherapie aan voor gezinnen met kinderen vanaf 14 jaar. U kan zich aanmelden omwille van: opvoedingsvragen, verwerking van verlies, zorgen over communicatie en interacties in het gezin

Verdere praktische informatie kan u vinden op de website: www.psycholoog-kathydevos.be

Kathy De Vos

Kathy De Vos

Klinisch psycholoog en contextueel psychotherapeut