Pediatrische revalidatie

Omwille van verschillende redenen kan de motorische ontwikkeling van kinderen verstoord geraken. Kinderen die moeilijkheden vertonen met zowel hun fijne (vb. knippen, schrijven, …) als grove (vb. rollen, zitten, stappen, fietsen, …) motoriek kunnen bij ons terecht voor psychomotorische stimulatie. Spelenderwijs worden deze vaardigheden begeleid en ingeoefend. Een brede psychomotorische basis betekent minder frustratie, meer plezierbeleving en groeimogelijkheden en dus een grotere vrijheid in ontwikkelen.

Tijdens de behandeling van orthopedische aandoeningen (vb. scoliose, klompvoet, aangeboren heupaandoening, …) en sportletsels (schouder-, knie-, voetklachten) wordt specifiek rekening gehouden met de groei, conditionele en motorische kenmerken van het kind. Tot slot kunnen kinderen van alle leedtijden met luchtweginfecties of chronische luchtwegproblemen in onze praktijk terecht voor respiratoire kinesitherapie. De behandeling bestaat uit autogene drainage, eventueel in combinatie met ademhalingsoefeningen.