Dry Needling

Dry needling is een behandeltechniek, waarbij een zeer dun naaldje in de huid en spier wordt gestoken. Deze techniek is heel effectief bij de behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Dry needling is gebaseerd op principes binnen de westerse geneeskunde en mag dus niet verward worden met acupunctuur.

”Dry” duidt op het feit dat niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint. De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Triggerpoints

Een spier is opgebouwd uit afzonderlijke spiervezels. In een normale ruststand is een spiervezel noch uitgerokken, noch samengetrokken. Wanneer er een triggerpoint in de spier zit, dan blijkt dat de spiervezels in de rusttoestand op bepaalde punten meer samengetrokken zijn dan in het omringende gebied. Op deze punten is de spierspanning dus hoger en blijven de spiervezels zelfs in rust samengetrokken. Hierdoor ontstaat een lokale verdikking met een slechte doorbloeding waardoor afvalstoffen zich ophopen. Dit zorgt voor bewegingsbeperkingen, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten. Triggerpoints kunnen worden gezien als een spierknoop: een bundeltje spiervezels dat zich niet ontspant, maar steeds strak aangespannen blijft.

Enkele oorzaken van het ontstaan van triggerpoints:

  • Overbelasting van spieren door het herhaaldelijk uitvoeren van één dezelfde beweging, zelfs bij een kleine belasting
  • Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning (bv. zwaar tillen, intensief sporten)
  • Overbelasting van spieren door een verkeerde (werk)houding
  • Stress, dit brengt het lichaam in een verhoogde staat van paraatheid. Dit leidt tot een verhoogde spierspanning waardoor triggerpoints sneller kunnen ontstaan
  • Acute traumata zoals een valpartij, botsing of blokkage.

Wat voel je tijdens een dry needling behandeling?

De steriele acupunctuurnaaldjes die voor dry needling gebruikt worden, zijn heel dun. Nadat de therapeut het triggerpoint gelokaliseerd heeft, wordt het naaldje snel door de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe en ook dit is pijnloos. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response, dit voelt aan als een elektrisch schokje. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin de spanning zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches zeer hevig zijn. Ook kunt u de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt. Dry needling is dus geen pijnvrije behandelmethode.

Tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie mogelijk: men wordt ineens zweterig, misselijk, zweverig in het hoofd of emotioneel. Deze reactie is, hoewel zeldzaam, van korte duur. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in buik- of ruglig behandeld worden.

Wat voel je na een dry needling behandeling?

Na de behandeling kan de spier zwaar aanvoelen, stijf zijn of aanvoelen als een blauwe plek. De eerste uren is dit het meest intens. Ook is het aanspannen van de net behandelde spieren pijnlijk. Na een nachtrust voelt het al een stuk beter, maar nog wel zwaar. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 3  dagen duren. Het is daarom belangrijk om de eerste 24u na een behandeling niet te sporten of zware arbeid te verrichten. Wanneer de klachten van het prikken verdwijnen, treedt er een merkbare verbetering op. De beweeglijkheid neemt toe net als de kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.